Καλαθέα

Περιγραφή:

Καλαθέα Ύψος: 60-70 cm

29.9042.40